Επικοινωνία Αθλητικής Χορηγίας

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για μια νέα αθλητική χορηγία, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και το πεδίο του μηνύματος, με ένα μικρό συνοδευτικό κείμενο.  https://sponsorships.betshop.gr/wp-content/uploads/2022/02/Contact.jpg
  https://sponsorships.betshop.gr/wp-content/uploads/2022/02/header-logo.png

  ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

  https://sponsorships.betshop.gr/wp-content/uploads/2022/08/Lev-Logo-Supermini.png
  https://sponsorships.betshop.gr/wp-content/uploads/2022/02/toliou-profile.png
  https://sponsorships.betshop.gr/wp-content/uploads/2022/02/poychronidiis-profile.png
  https://sponsorships.betshop.gr/wp-content/uploads/2022/02/Giannis-Fejzullai.png
  Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η Εταιρεία B2B GAMING SERVICES Ltd, με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C. 41936, και διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta. Η B2B GAMING SERVICES Ltd έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με αριθμούς αδείας Τύπου 1: HGC-000026-LH και Τύπου 2: HGC-000027-LH οι οποίες εκδόθηκαν στις 5/7/2021 και ισχύουν έως 5/7/2028. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.b2bgamingservices.com